Capoeira

Capoeira je veščina, ki združuje elemente borilne veščine, plesa, igre, glasbe in akrobatike. Opazovalec lahko igro dveh capoeiristov opiše kot ples ali borbo, odvisno od načina njune igre, hitrosti gibov, mehkobe gibanja, uporabe moči itn.

Igra capoeire se danes izvaja v "rodi", to je krogu, ki ga s svojmi telesi tvorijo capoeiristi. Pomemben del rode je orkester oz. "bateria", ki je sestavljena iz različnih inštrumentov. Najpomembnejši inštrument je "berimbau", ki naznani začetek in konec rode, določa hitrost igre in ima pomemben simbolni pomen, povezan z zgodovino afro-brazilskega prebivalstva. Ostali inštrumenti, ki tvorijo baterio so "pandeiro", "atabaqui","agogo" in "reco-reco". Capoeiristi se pri igranju na inštrumente praviloma izmenjujejo, pojejo in ploskajo, znotraj kroga pa se odvija premišljena igra dveh capoeiristov.

Ne glede na hitrost ritma, smisel capoeire je, da se capoeirist znajde v prostoru, zna odgovoriti na soigralčeve gibe in da ga skuša spraviti iz ravnotežja. Bistvo capoeire ni v nasilnem vračanju ali blokiranju udarcev, temveč v spretnih umikih in premišljenih protinapadih. Cilj igre torej ni pretepsti nasprotnika ali ga poškodovati, temveč pokazati večjo občutljivost na soigralčeve gibe, se umikati njegovim udarcem, ga prelisičiti, izvajati lepe in natančne gibe ter imeti nadzor nad svojim telesom in prostorom, v katerem se igra izvaja. Želja capoeiristov je, da je igra vizualno lepa in učinkovita, kar pomeni, da so vsi izvedeni udarci in umiki premišljeni, namenski, natančni in učinkoviti ter da spravijo soigralca iz ravnotežja.

Pomembno je poudariti, da capoeira niso samo udarci in umiki, pretkana in zvita igra, akrobacije, igranje inštrumentov, ploskanje in petje. Vsak capoeirist naj bi poznal njeno zgodovino in filozofijo. Čeprav so polemike o nastanku in razvoju capoeire danes še odprte, večinsko razumevanje capoeire temelji na predpostavki, da se je ta razvila med afriškimi sužnji, ki so opravljali svojo tlako na plantažah v Braziliji. Capoeira je sužnjem predstavljala sredstvo za upor in boj za osvoboditev, na simbolni ravni pa je pomenila ohranjanje afriške tradicije in kulture.

Danes se capoeira naglo širi povsod po svetu. Z redno vadbo se naučimo samoobrambe, povečamo gibljivost telesa, pridobimo na telesni moči, izboljšamo koordinacijo v prostoru in razvijemo občutek za ritem. Capoeira je primerna za mlajše in starejše, ženske in moške, bolj in manj razgibane, zato vabljeni, da pridete in brezplačno poskusite.
 

Pomen besede 'capoeira'

Izvor besede 'capoeira' je zavit v tančico skrivnosti, prav tako kot izvor igre same. Obstajajo tri najbolj verjetne razlage besede capoeira, ki izvirajo iz treh različnih jezikov: indijanskega (Tupi Guarani), portugalskega in afriškega.

V jeziku Tupi Guarani je capoeira rastoča podrast na območju posekanega grmičevja. Po tej razlagi je beseda capoeira tvorjena iz besede caa/kaa, ki pomeni podrast in besede coera/poera/puera, ki je oblika preteklika caa in pomeni, da podrast ni enaka kot prej, ampak se je ponovno razvila. Ta razlaga besede capoeire sovpada s prepričanjem, da so sužnji igrali capoeiro na posekah, pobegli sužnji pa so se skrivali v podrasti in se branili s capoeiro pred lovci na sužnje.

Če izhajamo iz portugalskega jezika, pomeni beseda capoeira pleteno košaro, nanaša pa se tudi na nosače pletenih košar, ki so v teh na glavah nosili kopune (tj. kastriran petelin) in druge ptiče. Beseda capoeira torej izvira iz besede capão in pomeni kastriran petelin in končnice eira, ki označuje nošnjo košare. Po tej razlagi naj bi sužnji na trgih med prodajo teh ptic igrali capoeiro oz. da so bili nosači pletenih košar, ki so prodajali ptiče capoeiristi.

Tretja razlaga besede capoeira izvira iz afriškega jezika. V Kikongo jeziku (iz kulturnega okolja Konga) se beseda kipula/kipura nanaša na različne talne gibe v borilnih veščinah, od kjer tudi povezava s capoeiro, ki uporablja številne talne gibe.

Poleg teh treh razlag obstajajo tudi druge, ki so manj prevladujoče.
  

Igra capoeire

V Braziliji se za izvajanje capoeire uporablja termin "jogar", ki v slovenskem prevodu pomeni "igrati".

Capoeira je igra gibanja, osnovana na interakciji med dvema igralcema, igrana v krogu ljudi (imenovanem roda) ob spremljavi žive glasbe. Izvorno naj bi bila capoeira mobilizacija kulturnega izročila zasužnjenih Afričanov v Braziliji. Mit o nastanku capoeire je, da je bila capoeira način upora suženjstvu, kjer so se sužnji pripravljali na pobeg iz plantaž. Vsebovala naj bi elemente borilne veščine pod krinko plesa.

Posebnost capoeire je dinamičen osnovni korak 'ginga', zaznamujejo pa jo tudi gibi in stoje na glavi in rokah (in ne samo na nogah), udarci z glavo (in ne samo z nogami in rokami) in spotikanje. Od drugih borilnih veščin se razlikuje tudi po spremljavi glasbe, ki se jo igra in poje v živo.